U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Staatsbosbeheer heeft als eigenaar de taak om dit unieke natuurgebied te beheren en doet dit middels pachters die hier hun agrarisch bedrijf hebben gevestigd.

Het beheer op het eiland staat in dienst van de weidevogels en de bijzondere vegetaties. Met een biologische bedrijfsvoering is de familie Bokma erfpachter van dit natuurreservaat. 

De graslanden worden bemest met ruige stalmest wat ten goede komt aan de vegetatie en het bodemleven. Alle weidevogels krijgen de kans om hun jongen groot te brengen, dan wordt er pas gemaaid. Met een aangepaste bedrijfsvoering kunnen natuurbeheer, melkveehouderij en de opbrengst van gewassen samengaan.

De familie Bokma werkt met zo veel liefde voor de natuur en voor het vee, dat ze zich graag natuurboer noemen. Alles in de bedrijfsvoering draagt bij aan het welzijn van de koeien, maar bovenal aan de weidevogels.